LIGA STRZELECKA


Liga Strzelecka 2017/2018

Zapraszamy drużyny 3-osobowe, które rywalizować będą w strzelaniu
z pistoletu i karabinu /broń organizatora obowiązkowa dla wszystkich uczestników/ w konkurencji indywidualnej i zespołowej.
O zajętym miejscu zadecyduje suma punktów uzyskanych w strzelaniach, które odbędą się:

  • 21 października 2017 r.
  • 04 listopada 2017 r.
  • 02 grudnia 2017 r.
  • 20 stycznia 2018 r.
  • 17 lutego 2018 r.
  • 10 marca 2018 r.

Wpis na stronie głównej
Zakończenie ligi strzeleckiej 2017/2018
Klasyfikacja indywidualna i zespołowa wyniki szczegółowe:

  1. szkoły
  2. zakłady
  3. mundurowi

Początek wszystkich zawodów dla szkół ponadpodstawowych o godz. 10.00, dla mundurowych i zakładów pracy o godz. 12.00
Koszt uczestnictwa: 150 zł. – wpisowe od każdej drużyny, oraz 15 zł. od każdego zawodnika za uczestnictwo w poszczególnych strzelaniach.
Z opłat startowych zwolnione są reprezentacje szkół ponadpodstawowych. W razie nieobecności na jednym strzelaniu, dopuszcza się możliwość zaliczenia dwóch strzelań w następnym terminie(wyjątek strzelanie zamykające turniej).

Treningi pod okiem instruktora strzelectwa po uprzednim uzgodnieniu.

Telefony kontaktowe: 603798933 – starszy bractwa Stanisław OLEJNICZAK,
692233005 – strzelmistrz Mirosław DOLATA.
ZGŁOSZENIA DO 21 PAŻDZIERNIKA 2017 r.
m@ilowo: info@kbs-srem.pl
lub osobiście w pierwszym terminie strzelania 21.10.2017 r. na strzelnicy.

Zgłoszenie szkół do zawodów powinno zawierać imienną listę zawodników, zgodę rodziców na uczestnictwo w zawodach strzeleckich, imię i nazwisko oraz nr tel. kontaktowego opiekuna z ramienia szkoły.

Archiwalne wyniki ligi strzeleckiej: Archiwum Ligi Strzeleckiej