GALERIA


XX Memoriał im. dr S. Matuszewskiego pod patronatem Burmistrza Śremu


Strzelanie Rocznicowe


Strzelanie Królewskie i 3-Majowe 2021


Strzelanie Królewskie i 3-Majowe 2020


Memoriał im. dr Seweryna MATUSZEWSKIEGO pod patronatem Burmistrza Śremu 2020


Strzelanie Noworoczne 2020


Mistrzostwa Pistoletowe 2019


Strzelanie Żniwne 2019


Bracia z Bergen 2019


Strzelanie Zielonoświątkowe A.D. 2019


3 maj A.D. 2019


Wiosna w Śremie – 2019


Turniej Służb Mundurowych i Administracji Państwowej – 2019


Turniej kręglarski – 2019


Zakończenie Ligi Strzeleckiej KBS Śrem 2018/2019


Memoriał im. dr Seweryna MATUSZEWSKIEGO pod patronatem Burmistrza Śremu 2019


Turniej Noworoczny 2019


Turniej Żniwny 2018


Turniej Zielonoświątkowy 2018


Turniej 3-majowy 2018


Zakończenie Ligi Strzeleckiej 2017/2018 

Turniej Kręglarski


XVI Memoriał im. Dr Seweryna Matuszewskiego pod patronatem burmistrza Śremu


Strzelanie Noworoczne A.D. 2018


Strzelanie Rocznicowe A.D. 2017


Strzelanie Żniwne A.D. 2017


Strzelanie Królewskie A.D. 2017


XV Turniej 3 Majowy 2017


XV Turniej Służb Mundurowych i Administracji Państwowej


Liga Strzelecka 2016/2017


XV Memoriał im. dr S Matuszewskiego


Vivat król kurkowy ad.2016


Turniej 3-cio majowy


TURNIEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI


 

XXIV TURNIEJ KRĘGLARSKI


 

XIV MEMORIAŁ DR S. MATUSZEWSKIEGO POD PATRONATEM BURMISTRZA ŚREMU 2016


 

Turniej Noworoczny 2016


 

MISTRZOSTWA PISTOLETOWE 2014


KRÓL ŻNIWNY OKRĘGU POZNAŃSKIEGO I KBS ŚREM


Jesień w Śremie 2013


 

Spotkanie braci kurkowych w Loket


 

Wycieczka Bracka 2013


 

KRÓL ŻNIWNY KBS ŚREM I KRÓL ŻNIWNY OKRĘGU POZNAŃSKIEGO A.D. 2013


 

KRÓL KURKOWY A.D. 2013


 

Memoriał im. dr. S. MATUSZEWSKIEGO A.D. 2013


 

STRZELANIE NOWOROCZNE A.D. 2013


 

KRÓL ŻNIWNY KBS ŚREM I KRÓL ŻNIWNY OKRĘGU POZNAŃSKIEGO A.D. 2012


 

KRÓL KURKOWY A.D. 2012


 

Turniej 3-majowy – 2012


 

Turniej Kręglarski – 2012


 

Memoriał im. dr. S. MATUSZEWSKIEGO – 2012


 

XIX Turniej z Broni Krótkiej – 2011


 

INTRONIZACJA KRÓLA KURKOWEGO A.D. 2011


 

WIZYTA W BERGEN 2011


 

WIZYTA KLASY WOJSKOWEJ


 

KRÓL ŻNIWNY AD 2011


 

KRÓL KURKOWY AD 2011


 

TURNIEJ 3-CIO MAJOWY 2011


 

TURNIEJ KRĘGLARSKI


 

LIGA STRZELECKA 2010/2011


 

STRZELANIE MEMORIAŁOWE 2011


 

TURNIEJ NOWOROCZNY 2011


 

Turniej Jubileuszowy z okazji 375 powstania KBS Śrem i 20-lecia reaktywacji