Strzelanie o tytuł Króla Zniwnego!-2010

Posted By

krol Zgodnie z niekrótką już tradycją w pierwszą wrześniową niedzielę, na strzelnicy brackiej opodal Zbrudzewa walczyliśmy o zaszczytny tytuł Króla Żniwnego.
Ubiegłoroczny Król Żniwny – brat Mirosław DOLATA – z rana gościł braci na śniadaniu, po którym zwartą kolumną Bracia przemaszerowali do Kościoła Św. Ducha, gdzie odbyła się Msza Święta w intencji Braci i ich rodzin,a także zdającego
i nowego, jeszcze nie wybranego, Króla. Po nabożeństwie bracka świta przemaszerowała na śremski rynek, gdzie Bracia oddali honory pod pomnikiem pomordowanych, a Król Żniwny wraz z Królową złożyli kwiaty. Następnie kolumna ruszyła na strzelnicę oddając po drodze cześć Królowi Żniwnemu a.d. 2009 uroczystą defiladą. Po uroczystym otwarciu strzelania zapalono znicze na symbolicznym nagrobku pomordowanych na brackiej strzelnicy przez hitlerowców, po czym przystąpiono do strzelania.
Największe emocje wzbudzało koronne strzelanie o tytuł Króla Żniwnego. Najsilniejszymi nerwami i najcelniejszym strzałem do rzeŁºbionej tarczy popisał się brat Jarosław NOWAK – WIWAT KRÓL!!!!. Pełniejsze wyniki i zdjęcia z zawodów można zobaczyć klikając w poniższe przyciski.