Strzelanie Królewskie A.D. 2017

Posted By

Turniej strzelecki o tytuł „Króla Kurkowego” odbył się 04 czerwca. Uroczystość rozpoczęła się śniadaniem wydanym przez ustępującego króla Huberta Łabutkę w siedzibie bractwa. Po przemarszu, przy akompaniamencie orkiestry dętej im. Mariana Zielińskiego, bracia kurkowi udali się na mszę świętą do kościoła farnego. Następnie na śremskim rynku ustępujący król oraz delegacja w osobach: burmistrza Śremu – Adama Lewandowskiego, starosty śremskiego – Zenona Jahnsa oraz starszego KBS Śrem – Stanisława Olejniczaka, złożyli w imieniu swoim i wszystkich braci, wiązankę kwiatów na płycie rozstrzelanych w 1939 roku.

Królem kurkowym na XXVII turnieju Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Śremie został brat Jarosław Nowak. Wicekrólem został Ludwik Komorowski a rycerzami kolejno Stanisław Graczyk i Łukasz Marciniak.

W pozostałych konkurencjach zwyciężali: Tarcza Bracka karabin 5,6 mm – Włodzimierz Kręcicki, tarcza sportowa z broni długiej – Damian Łabutka, a z broni krótkiej – Mikołaj Popławski, Tarcza Zielonoświątkowa – pistolet 5,6 mm – Hubert Łabutka. W konkurencji strzeleckiej z broni czarnoprochowej zwyciężył Stanisław Olejniczak. Kura zestrzelił Stanisław Graczyk.

Turniej zakończono wspólną biesiadą.


%d bloggers like this: