Vivat Król kurkowy ad.2016

Posted By

Turniej strzelecki o tytuł „Króla Kurkowego” odbył się 15 maja. Uroczystość rozpoczęła się śniadaniem wydanym przez ustępującego króla Artura Osińskiego w siedzibie bractwa. Po przemarszu, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej im. Mariana Zielińskiego, bracia kurkowi udali się na mszę świętą do kościoła farnego, podczas której kapelan bractwa ks. Proboszcz Marian Brucki poświęcił tarczę królewską. Następnie na śremskim rynku ustępujący król wraz z małżonką oraz wicestarosta Janusz Przywara w asyście starszego i podstarszego KBS Śrem, złożyli w imieniu swoim i wszystkich braci, wiązankę kwiatów na płycie rozstrzelanych w 1939 r.
Królem kurkowym na XXVI turnieju Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Śremie został brat Hubert Łabutka. Wicekrólem został Waldemar Ronke a rycerzami kolejno Jarosław Nowak i Witold Tomaszewski.

Kompletna lista wyników:

Tarcza królewska:
1. Hubert ŁABUTKA – król kurkowy ad.2016
2. Waldemar RONKE – vice król kurkowy ad.2016
3. Jarosław NOWAK – I rycerz ad. 2016
4. Witold TOMASZEWSKI – II rycerz ad. 2016

Tarcza króla W. Ronke – karabin 5,6 mm:
1. Hubert ŁABUTKA
2. Jarosław NOWAK
3. Grzegorz BASZKO

Tarcza Bracka – pistolet 5,6 mm:
1. Grzegorz BASZKO
2. Michał MIELCAREK
3. Artur OSIŃSKI

Tarcza punktowa – karabin 5,6 mm:
1. Grzegorz BASZKO
2. Andrzej FILIPOWSKI
3. Mikołaj POPŁAWSKI

Tarcza punktowa – pistolet 5,6 mm:
1. Grzegorz BASZKO
2. Marcin KŁOSIEWICZ
3. Mikołaj POPŁAWSKI

Strzelanie do kura:
1. Jarosław NOWAK
2. Katarzyna NOWAK
3. Andrzej CHRABĄSZCZ

 


%d bloggers like this: